ધન્યવાદ ગુજરાત!

રાજ્યભરની મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણીઓનાં પરિણામો સ્પષ્ટપણે બતાવે છે કે લોકો વિકાસની રાજનીતિ અને સુશાસન પ્રત્યે અતૂટ શ્રદ્ધા ધરાવે છે.

ફરી એકવાર ભાજપ પર વિશ્વાસ મુકવા બદલ રાજ્યની જનતાનો આભારી છું.

ગુજરાતની સેવા કરવી એ હંમેશાં ગૌરવ છે.

 12,604  493  2,936

Replies

@97of41 Profile picture Indian

@97of41

 1 week ago

@KamalSinghTha20 @narendramodi Maths sikh lete to achchha rehta, 27 jiti hai, 45 mai 2nd rahi hai, to 480 kaise bhaiya

 0  1  0

@narendramodi Love you Modi ji..

 0  0  0

@narendramodi आपकी जानकारी के लिए बता दूं गुजरात में आम आदमी पार्टी लगभग 500 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और केवल 480 सीटों पर जमानत जप्त हुई है!!

 6  1  0

@narendramodi Modi jee students ki to suno

 0  0  0

@narendramodi Dhanyvad Gujarat

 1  0  0

@narendramodi Congratulations🎉🥳👏 PM Modi

 0  0  0

@narendramodi 🥳🥳🥳

 0  0  0

@narendramodi गुजरात और बाकी देश मे कांग्रेस की परफॉर्मेंस देखकर शायद कांग्रेस को भी एहसास हो गया है वो न चुनाव जीत सकती है न ओपोजिशन बन सकती है .. शायद इसी लिए ग्राउंड पर मेहनत करने की जगह शाहीन बाग , शम्भू बॉर्डर के रास्ते सत्ता की राह ढूंढ रही है

 6  0  0
@JayantSevak Profile picture Jayant Sevak

@JayantSevak

 1 week ago

@narendramodi Jay Ranchhodray

 0  0  0
@Babu62536595 Profile picture Babu

@Babu62536595

 1 week ago

@narendramodi @CPGRAMS –Till date, No one responded to my grievance - GOVAP/E/2020/01612.
I would be highly obliged if you could kindly look into the matter and initiate the needful to deliver justice for this issue. @cpgrams @PMOIndia @narendramodi @DrJitendraSingh #IGRS

 1  0  1

@taettokkii @BTS_twt iba yung kilig ko sa pic na to huhuhu

@kimchisoupp @babym0chi__ @bts_twt

#DaeguWordsmithDay
#OurFirstLoveSUGA
#ThatSameMoonlight
#OurGeniusMinPD
#YoongiOurHome
#OurSpringAndWinterSUGA
#윤기야넌누구보다_밝게빛나
#윤기의윤기나는생일축하해
#슈가형날
#윤기는우리의자랑이야

 0  0  0  Download

@DIPLE_ HAPPY BIRTHDAY YOONGI 🍊🐱

#HappyBirthdaySUGA
#HappyBirthdayYoongi
#HappySUGAday
#OurMusicYoongi
#윤기야넌누구보다_밝게빛나
#윤기의윤기나는생일축하해
#슈가형날
#윤기는우리의자랑이야
#KingYoongiDay
#DaeguWordsmithDay
#OurFirstLoveSUGA
#ThatSameMoonlight
@BTS_twt

 0  0  0

ユンギの作る音楽がだいすき!
#HappySUGADay
#HappyBirthdayYoongi
#OurMusicYoongi
#AlwaysWithYoongi
#윤기야넌누구보다_밝게빛나
#슈가형날
#윤기는우리의자랑이야

#SUGA
@BTS_twt

 0  0  0  Download

@ivantekook_ hereee

#HappyBirthdaySUGA
#HappyBirthdayYoongi
#HappySUGAday
#OurMusicYoongi
#윤기야넌누구보다_밝게빛나
#윤기의윤기나는생일축하해
#슈가형날
#윤기는우리의자랑이야
#KingYoongiDay
#DaeguWordsmithDay
#OurFirstLoveSUGA
#ThatSameMoonlight

 0  0  0

@jiminie_eomma18 @winda_arny HAPPY BIRTHDAY YOONGI 🍊🐱

#HappyBirthdaySUGA
#HappyBirthdayYoongi
#HappySUGAday
#OurMusicYoongi
#윤기야넌누구보다_밝게빛나
#윤기의윤기나는생일축하해
#슈가형날
#윤기는우리의자랑이야
#KingYoongiDay
#DaeguWordsmithDay
#OurFirstLoveSUGA
#ThatSameMoonlight
@BTS_twt

 0  0  0  Download

@vkookyra HAPPY BIRTHDAY YOONGI🐱🍊

#HappyBirthdaySUGA
#HappyBirthdayYoongi
#HappySUGAday
#OurMusicYoongi
#윤기야넌누구보다_밝게빛나
#윤기의윤기나는생일축하해
#슈가형날
#윤기는우리의자랑이야
#KingYoongiDay
#DaeguWordsmithDay
#OurFirstLoveSUGA
#ThatSameMoonlight
@BTS_twt

 0  0  0

@MINSUGAHQ ユンギさん
#HappyBirthdaySUGA
#HappyBirthdayYoongi
#HappySUGAday
#OurMusicYoongi
#DaeguWordsmithDay
#ThatSameMoonlight
#YoongiOurHome
#윤기야넌누구보다_밝게빛나
#윤기의윤기나는생일축하해
#슈가형날
#윤기는우리의자랑이야

 0  0  0

#HappyBirthdaySUGA
#HappyBirthdayYoongi
#HappySUGAday
#OurMusicYoongi
#윤기야넌누구보다_밝게빛나
#윤기의윤기나는생일축하해
#슈가형날
#윤기는우리의자랑이야
#KingYoongiDay
#DaeguWordsmithDay
#OurFirstLoveSUGA
#ThatSameMoonlight
💜💜💜💜💜💜💜
@BTS_twt

 0  0  0