สมกับการรอคอยงานคู่จริงๆ
รอยยิ้มยังสดใสเหมือนเดิม น่ารักเหมือนเดิม เติมกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเลยนะ 🥰🌻☀️
#MewSuppasit
#GulfKawawut
#หวานใจมิวกกลัฟ
#dprogramthxMewGulf สมกับการรอคอยงานคู่จริงๆ
รอยยิ้มยังสดใสเหมือนเดิม น่ารักเหมือนเดิม เติมกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเลยนะ 🥰🌻☀️
#MewSuppasit
#GulfKawawut
#หวานใจมิวกกลัฟ
#dprogramthxMewGulf สมกับการรอคอยงานคู่จริงๆ
รอยยิ้มยังสดใสเหมือนเดิม น่ารักเหมือนเดิม เติมกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเลยนะ 🥰🌻☀️
#MewSuppasit
#GulfKawawut
#หวานใจมิวกกลัฟ
#dprogramthxMewGulf สมกับการรอคอยงานคู่จริงๆ
รอยยิ้มยังสดใสเหมือนเดิม น่ารักเหมือนเดิม เติมกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเลยนะ 🥰🌻☀️
#MewSuppasit
#GulfKawawut
#หวานใจมิวกกลัฟ
#dprogramthxMewGulf

สมกับการรอคอยงานคู่จริงๆ
รอยยิ้มยังสดใสเหมือนเดิม น่ารักเหมือนเดิม เติมกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเลยนะ 🥰🌻☀️
#MewSuppasit
#GulfKawawut
#หวานใจมิวกกลัฟ
#dprogramthxMewGulf

 2  0  1  Download

Today is #HolocaustRemembranceDay, 76 years after the liberation of Auschwitz-Birkenau. We remember the millions of Jews who were murdered & the countless lives that were forever changed. The work to promote equity, inclusion and social justice continues. #WeRemember

 0  0  0

Institutions around the world, including the Auschwitz-Birkenau memorial museum in Poland, Yad Vashem in Israel, & the United States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C. have online events planned for International #HolocaustRemembranceDay today.

 0  0  0

On #HolocaustRemembranceDay, we have a very good reminder of how things can go very wrong, very fast.

 0  0  0

🕯27 January - International Holocaust Remembrance Day

"Those who cannot remember the past are condemned to repeat it"

#WeRemember
#HolocaustGedenktag
#HolocaustRemembranceDay

 0  0  0  Download

Para ver o nosso primeiro post:

E seguimos a reflexão do @MuseuHolocausto: lembrar é apenas o primeiro passo.

#HolocaustMemorialDay #HolocaustRemembranceDay #PorTodaVidaVamosLembrar #WeRemember #HolocaustGedenktag #Holocaust

 0  1  0  Download

Today is International #HolocaustRemembranceDay, the anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau. We remember the six million Jewish victims of the Holocaust and reaffirm our commitment to fight anti-Semitism. When we say #NeverAgain we mean #NeverAgain. #WeRemember

 0  0  0  Download

La #NuevaNormalidad #YoMeVacuno #SanidadPública y #COVID19 en viñetas, 27.01.2021. Cierro hilo con @pedripol y @malagonhumor en el aniversario de la liberación de #Auschwitz #HolocaustMemorialDay #HolocaustRemembranceDay

 0  0  0  Download